Mullvadsjägaren maskot logo
Hem

Tjänster

Online butik

Bruksanvisningar

Om mullvad

Om sork

Blogg

Referenser

Kontakt

Bli av med mullvad och sork, vi hjälper dig med utrottning och du kan köpa fällor av oss.
 

Sork


Det finns många olika arter av sork i Sverige. De vanligast är åkersork, ängssork och vattensork.

Sorkfeber är en virussjukdom som man kan få av smittade skogssorkar. I Sverige finns sorkfeber i stort sett bara norr om Dalälven, även om det har hänt att människor längre söderut har blivit sjuka. Det tar oftast mellan två och sex veckor från att man har smittats tills man blir sjuk. Det är vanligt att man får hög feber, muskelvärk och mycket ont i magen och ryggen.

Sorken lever under jorden i underjordiska bon. Kännetecken på sorkens invasion är gångar som går precis under rotnivån, vilket gör att man kan känna gångarna när man går över dem. Gångsystemen omges ofta av jordhögar eller håligheter. Jordhögar från mullvad är oftast rundare och större än sorkens. Sork lever ute i naturen i skog och åkrar men även på gräsmattor och i odlingar.

Sorken äter huvudsakligen växter så som gräs, blad, rötter, rotfrukter, nötter och frön. Ibland äter de under loppet av 24 timmar föda som motsvarar deras egenvikt.

Sorken blir runt 8-18cm i längd exklusive svans, men andra arter som vattensork kan bli upp till 23cm. Svansen är kortare än sorken och är behårad. Öronen är oftast gömda i pälsen. Sorken kan väga mellan 20 och 170 gram. Den jämförelsevis långa pälsen är på ovansidan antingen gulaktig eller rödbrun, gråbrun eller svart. Undersidan är ljusare.