Mullvadsjägaren maskot logo
Hem

Tjänster

Online butik

Bruksanvisningar

Om mullvad

Om sork

Blogg

Referenser

Kontakt

Bli av med mullvad och sork, vi hjälper dig med utrottning och du kan köpa fällor av oss.
 

Mullvaden


Mullvaden blir endast 11-16 cm och väger runt 70-125 gram, men som trots sin ynka storlek kan orsaka stor skada på människans egendom. Djuret är oftast svartblåaktig eller svartgråaktig i pälsen och svansen är ungefär 2,5 cm lång.

Mullvaden är nästan blind och kan inte urskilja rörelser, vilket gör den sårbar för rovdjur ovan mark. Men det är väldigt sällan mullvaden lämnar underjorden. Örat saknar ytteröra, men den hör bra och deras päls är utformad så att mullvaden kan både backa och gå framåt utan att pälsen bromsar eller samlar på sig jord.

Framfötterna har fem tår med kraftiga klor som är anpassade för grävning. Bakbenen är också utformade för att underlätta grävningen. Mullvaden har även kraftiga tänder.

Nosen är något långsmal och är ett av de väl utvecklade känselorganen på mullvaden, den har särskilda känselhår på nosen, framfötterna och bakfötterna.

Mullvaden i Europa är en av nio arter i släktet. Den finns i södra Nordeuropa men föredrar tempererade områden och saknas därför i de nordligaste delarna. I Sverige finner man den från Götaland till Södermanland.

Mullvaden föredrar ängar, skogar, trädgårdar och odlingsmark, men den undviker barrskogar, sandiga kullar och myrmark. Mullvaden lever i ett system av gångar med olika nivåer. De ytliga gångarna används för att söka föda och finna en partner.

Mullvadshögar bildas där mullvaden skyfflar ut jord från gångarna. Vid stora högar finns oftast ett mullvadsbo med flera angränsande gångar. Mindre högar är oftast genomfarter för jaktområden.

Mullvaden äter till 80% daggmask, men äter även larver, insekter, näbbmöss, snäckor, grodor, smärre kräldjur och sniglar. Den äter 50% av sin kroppsvikt per dygn. På grund av sin stora aptit så måste mullvaden ständigt ut och jaga i sina gångar, vilket gör att den är aktiv ungefär 4 timmar och vilar 4 timmar. Mullvadar behöver också mycket vatten, vilket gör att den ibland tvingas upp till ytan för att dricka.

Med hjälp av sina starka nackmuskler och de specialanpassade framfötterna river mullvaden sönder jordklumparna och kastar dem bakom sig med hög hastighet. I gångarna rör sig mullvaden mycket fort, den når där en hastighet på 67 m/min (cirka 4 km/h). Mullvaden simmar också ganska bra.

Mullvadar är asociala och kämpar med varandra vid stridigheter om reviret. Under vintern ligger djuret inte i dvala, varför det på kalla breddgrader då måste uppsöka sin föda på större djup.

Mullvadens fiender är rovfåglar, rävar, vildsvin men även hundar och katter.

Fortplantningen äger normalt rum en gång per år mellan mars och maj och resulterar i en kull på 2 till 7 ungar (genomsnitt 3). Dräktighetstiden är upp till 4 veckor. Vid födseln är ungdjuren nakna, blinda och inte större än en bondböna, så att de hör till de mest hjälplösa bland däggdjurens ungar. Eftersom de redan från första början har samma lysande aptit som de vuxna, växer de dock snabbt. Efter två månader lämnar de unga boet. De tar då ofta vägen ovan jord, och blir därmed ett lätt byte för rovdjur.

Mullvadar kan bli 4 till 5 år gamla, men de flesta individerna dör tidigare. Undersökningar visade att två tredjedelar av populationen i ett visst område är ett år gammal eller yngre. Individer som är tre år eller äldre hittas sällan.